Previous
Next

Projenin Amacı

Politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini desteklemek olan çağrının amacına paralel olarak; kadınların politika ve karar alma süreçlerine aktif demokratik katılımını artırmak amacını taşır. 

Proje Ortakları

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER)

Konya İş Kadınları Derneği

Doğu ve Güneydoğu İş kadınları Derneği

Faaliyetler

– Meslek Örgütlerinde Statükonun Belirlenmesi ve Seçim Süreçlerindeki Sorunların Tanımlanması

– Sorunları Önceliklendirmek

– Sorunlara Yönelik Çözüm Geliştirmek

– Meslek Örgütlerinde Cinsiyet Kapsayıcı Seçim Döngüsü için Eylem Planı Hazırlamak

Videolar

Haberler