Faaliyetler

  • Meslek Örgütlerinde Statükonun Belirlenmesi ve Seçim Süreçlerindeki Sorunların Tanımlanması
  • Sorunları Önceliklendirmek
  • Sorunlara Yönelik Çözüm Geliştirmek
  • Meslek Örgütlerinde Cinsiyet Kapsayıcı Seçim Döngüsü için Eylem Planı Hazırlamak
  • Sosyal Medya Tanıtım Kampanyası Oluşturarak, Farkındalık Yaratmak
  • Meslek Örgütlerinin Organizasyon Yapısı ve Seçim Süreçleri Hakkında 3 Adet Tanıtım Filmi Videosu Çekmek ve Yaymak
  • Meslek Örgütleri ile İş birliği yaparak İş adamları ve İşkadınlarına Eğitim Organize Etmek
  • Deneyimleri ve En İyi Uygulamaları Paylaşmak için 3 adet Toplantı Düzenlemek
  • Proje Sonuçlarını Paydaşlarla Paylaşmak ve Değerlendirmek için Çalıştay Düzenlemek
  • Meslek Örgütlerinde Kadınların Eşit Temsilinin Arttırılması için Nihai Eylem Planının Hazırlanması