Aktif Kadın, Eşit Temsil

Açılış Töreni

KAİSDER koordinatörlüğünde, DOGÜNKAD ve KİKAD paydaşlığında yürüttüğümüz, meslek örgütlerindeki karar alma süreçlerinde kadın temsilini artırmak amacıyla, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan “AKTİF KADIN, EŞİT TEMSİL” projemizin açılış toplantısı 10 Haziran 2021’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Aktif Kadın, Eşit Temsil projesi politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimine destek olacak, eş zamanlı olarak Sivil Toplum Destek programının küresel hedefine katkıda bulunacaktır.

Projemizin açılış toplantısına sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız.

Saygılarımızla,

Göknur Atalay

KAİSDER